Quick and Easy Recipe: Delicious Funkaso

Posted on

Funkaso. Funkaso is a Nigerian dish of millet pancakes containing millet, butter and sugar. It is served either as an accompaniment to a main meal or as a. Millet flour, water, margarine, sugar, salt.

Funkaso It is served either as an accompaniment to a main meal or as a snack with honey or chutney. Funkaso- Millet Pancakes recipe: Try this Funkaso- Millet Pancakes recipe, or contribute your own. Funkaso is a Nigerian dish of millet pancakes containing millet, butter and sugar. You can have Funkaso using 5 ingredients and 3 steps. Here is how you cook it.

Ingredients of Funkaso

  1. It’s of Flour.
  2. It’s of Yeast.
  3. Prepare to taste of Salt.
  4. Prepare of Luke warm water.
  5. It’s of Veg oil for frying.

It is served either as an accompaniment to a main meal or as a snack with honey or chutney. Funkaso is a Nigerian dish of millet pancakes containing millet, butter and sugar. It is served either as an accompaniment to a main meal or as a snack with honey or chutney. Funkaso is a Nigerian dish of millet pancakes containing millet, butter and sugar.

Funkaso step by step

  1. Zaki tankade flour naki in container, saiki Sanya yeast and salt to your taste.
  2. Saiki kawo warm water kina xubawa kina kwabawa har sai yayi, zakiyi kwabin yafi na fanke kauri sbd kar yasha maki mai.
  3. Sai ki sanya mai akan wuta in yayi zafi sai ki dunga diba da hannunki kina buda tsakiyan flour din sai ki sanya amai, in kuma baki iya na hannu ba sai ki sama plate na rober sai ki sanyashi a ruwa sai ki fito dashi sai ki sanya flour naki a bayansa sai ki sanya danyatsanki ki buda tsakiyan sai ki juye a cikin mai,haka zakina tayi har ki gama.

It is served either as an accompaniment to a main meal or as a snack with honey or chutney. Funkaso is a Nigerian dish of millet pancakes containing millet, butter and sugar. It is served either as an accompaniment to a main meal or as a snack with honey or chutney. How to make funkaso/funkaso recipe by ayzah cuisine. In todays episode Jamila teaches us how to make scrumptious Funkaso with a tomato ram sauce.